Бизнес профил

Групата се представлява от две фирми и едно НПО- Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  За нас
За нас
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2011-03-11

 Ние сме група от съвременни компании, които предлагат образователни и консултантски услуги в следните направления : 

 • Формиране на организационна и управленска култура, отговаряща на европейските стандарти и ценности ;
 • Разработване и управление на проекти ;
 • Обучение по разработване и управление на проекти ;
 • Обучение по публично-частни партньорства - съвременна форма на бизнес отношение ;
 • Придобиване и разширяване на мениджърската компетентност с европейски измерения - постигане на кариерно развитие ;
 • Управление, анализ, оценка и подбор на човешките ресурси ;
 • Придобиване и разширяване на знания и умения в областта на IT технологиите и употребата им в мениджмънта ;


Водещ принцип във взаимоотношенията с нашите партньори е "ПЕЧЕЛЯ - ПЕЧЕЛИШ". Стремим се да удовлетворяваме непрекъснато растящите потребности на клиентите ни. Това постигаме като използваме активни методи за обучение, интерактивност, групови дискусии, симулации, работа с учебни казуси. Практическата насоченост на обучението заличава границата между наученото за новите умения и непосредственото им приложение на работното място.Какво ще получите? • Ще разширите съществено своите знания и умения в областта на мениджмънта и ще се научите да ги прилагате в работата си така, че ефективността на управление в организацията да се повиши ;
 • Ще осмислите критично собствения си управленски опит в контекста на теорията ;
 •  Ще усвоите ефективни методи за работа в екип и комуникации (мозъчна атака, симулации, дискусии и др.) ;
 • Ще усъвършенствате уменията си за анализиране на проблемни ситуации, за планиране и изпълнение на различни проекти ;
 • Ще се научите да повишавате управленската ефективност в организацията с помоща на маркетингови и финансови инструменти ;
 • Ще усвоите техники и методи за внедряване на промени и целенасочено развитие на организацията, oтговаряща на европейските стандарти .

      
Copyright 2011, bgConsulting.eu