Бизнес профил

Групата се представлява от две фирми и едно НПО- Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало Обучение  Център за професионално обучение
Център за професионално обучение
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2011-03-21

Една от нашите структури "Бизнес Контакти" ЕООД, Бургас има регистриран Център за професионално обучение. Притежава Лицензия 200712531, издадена от НАПОО при МОН. По силата на това разрешение нашето ЦПО може да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:


1. Професия "Оперативен счетоводител", код 344030

1.1. Специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301 - трета степен на професионална квалификация


2. Професия "Сътрудник в бизнес услуги",код 345040

2.1. Специалност "Бизнес услуги", код 3450401 - втора степен на професионална квалификация


3. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050

3.1.  Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501 - втора степен на професионална квалификация


4. Професия "Икономист", код 345120

4.1. Специалност "Индустрия", код 3451201 - трета степен на професионална квалификация

4.2. Специалност "Търговия", код 3451202 - трета степен на професионална квалификация

4.3. Специалност "Земеделско стопанство", код 3451203 - трета степен на професионална квалификация

4.4. Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204 - трета степен на професионална квалификация


5. Професия "Офис мениджър", код 346010

5.1. Специалност "Бизнес администрация", код 3460101 - трета степен на професионална квалификация


6. Професия "Офис секретар", код 346020

6.1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация


7. Професия "Оператор на компютър", код 482030

7.1. Специалност "Текстообработване", код 4820301 - първа степен на професионална квалификация


8. Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060

8.1. Специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601 - втора степен на професионална квалификация

8.2. Специалност "Компютърни мрежи", код 5230602 - втора степен на професионална квалификация


9. Професия "Организация на туристическа агентска дейност", код 812010

9.1. Специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101 - трета степен на професионална квалификация

9.2. Специалност "Селски туризъм", код 8120102 - трета степен на професионална квалификация


10. Професия "Екскурзовод", код 812030

10.1 Специалност "Екскурзоводско обслужване", код 8120302 - трета степен на професионална квалификация


- горе -Copyright 2011, bgConsulting.eu