Бизнес профил

Групата се представлява от две фирми и едно НПО- Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало Обучение  Частично придобити професии
Частично придобити професии
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2011-03-31

ЦПО предлага обучение за частично придобиване на професия, за което издава удостоверение-образец на МОН. Актуалните теми са:


 • Застрахователен брокер
 • Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС
 • Публично-частни партньорства
 • Обществени поръчки
 • Умения за кореспонденция на английски език
 • Бизнес английски
 • Брокер недвижими имоти
 • Работа с офис-пакети за PC
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление на качеството (СУК) по БДС EN ISO 9001:2008
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление на околната среда (СУОС) по БДС EN ISO 14001:2005
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление на Здравословен и безопасен труд (СУЗБТ) по OHSAS 18001:2007
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) по ISO/IEC 27001:2005
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление на IT услугите (СУИТУ) по ISO/IEC 2000:2005
 • Проектиране, разработване и внедряване на Система за управление Безопасността на храните (СУБХ) по БДС EN ISO 22000:2006
 • Вътрешен одит на СУ (ИСУ) по БДС EN ISO 19011:2004
 • Туристическа анимация
Copyright 2011, bgConsulting.eu