Бизнес профил

Групата се представлява от две фирми и едно НПО- Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС, както и по различни възможни текущи начини за финансиране чрез фондовете на ЕС.


2017-02-17
Статус: отворен

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез...
Още
2017-02-17
Статус: отворен

> Процедури > Подкрепа за предприемачество BG05M9OP001-1.020 "Подкрепа за предприемачество" 31/01/2017 Отворени за кандидатстване...
Още
2016-10-12
Статус: отворен

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез...
Още
2016-05-18
Статус: затворен

Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез...
Още
2016-04-28
Статус: затворен

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu